A

 

 

Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa, M. Kruliczkowski (22,00 zł) 2011 r.

 

Akademia Obrony Narodowej na drodze przemian, zespół autorów (17,00 zł) 2011r.

 

Akt terrorystyczny i jego sprawca, J. Barcik (18,90 zł) 2004 r.

 

Afganistan, Zespół autorów (21,00 zł) 2007 r.

 

Afganistan. Doświadczenia i refleksje oficerów sił zbrojnych Ukrainy, weteranów wojny afgańskiej, Zenon Smutniak (red. naukowa) (27,30 zł) 2009 r.

 

Album szkiców taktycznych, W. Szczurowski (30,30 zł) 2007 r.

 

Ankieta i wywiad, T. Majewski (9,50 zł) 2002 r.

 

Artyleria nadbrzeżna państw bałtyckich, M. Zieliński (13,70 zł) 2005 r.

 

Artyleria w działaniach pokojowych i stabilizacyjnych, T. Rubaj (23,20 zł) 2010 r.

 

Artyleria w obronie dywizji, K. Czajka (17,20 zł) 2007 r.

 

Azja - konflikty i zagrożenia bezpieczeństwa, D. Brążkiewicz, Z. Śliwa, (30,00 zł) 2011 r.

 


B - C

 

Bezpieczeństwo dla rozwoju,Komunikacja międzykulturowa w operacjach reagowania kryzysowego. Wyd. pokonferencyjne, red. naukowa: A. Czupryński, L. Elak, H. Schreiber (27,00 zł) 2012 r.

 

Bezpieczeństwo narodowe RP, W. Kitler (40,00 zł) 2011 r.

 

Bezpieczeństwo niemilitarne Polski w latach 1918-2012. Część pierwsza, Z.Skwarek, R.Kwećka (24,00 zł) 2012 r.

 

Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, A. Ciupiński, K. Malak (23,10 zł) 2004 r.
Bezpieczeństwo zewnętrzne RP, T. Jemioło, K. Malak (26,30 zł) 2002 r.
Broń biologiczna, B. Michailiuk (21,20 zł) 2004 r.
Broń chemiczna. Działania na rzecz zakupu i eliminacji, P. Durys (15,80 zł) 2008 r.
Broń masowego rażenia orężem terroryzmu, T. Pawłowski (26,30 zł) 2004 r.
Budżet obronny Polski na początku XXI wieku, J. Płaczek (31,50) 2010 r.
Ćwiczenia gramatyczne z języka rosyjskiego, W. Wnuk, M. Urbanek, J. Zielińska (17,20 zł) 2006 r.

 


D

 

Decyzja w procesie kierowania systemami łączności, P. Daniluk (21,00 zł) 2004 r.
Determinanty jakości studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej, A.Pieczywok (26,00 zł) 2010 r.
Dezinformacja jako komponent operacji informacyjnych, M. Wrzosek (19,20 zł) 2005 r.
Dissemination of international humanitarian (…), A. Ciupiński (22,20 zł) 2004 r.
Dokumenty dowodzenia sekcji rozpoznania brygady, S. Iwanowski (21,20 zł) 2008 r.

 

Doskonalenie kadr w organizacjach wojskowych. Wybrane zagadnienia dydaktyki obronnej, Z. Leśniewski (30,oo zł) 2012 r.  
Doskonalenie umiejętności interpersonalnych, E. Pomykała (20,20 zł) 2005 r.
Dowodzenie dywizjonem artylerii, Z. Polcikiewicz (26,30 zł) 2007 r.
Dowodzenie siłami powietrznymi cz. 1, E. Zabłocki (11,10 zł) 2004 r.
Dowodzenie siłami powietrznymi cz. 2, J. Nowak, M. Chojnacki (11,10 zł) 2004 r.
Dowodzenie siłami powietrznymi cz. 3, R. Kuriata, J. Nowak, W. Marud (11,10 zł) 2004 r.

 

Dowodzenie siłami powietrznymi, B.Grenda, P.Mróz, J.Nowak, M.Sławiński (26,00 zł) 2011 r.

 

Dowodzenie siłami powietrznymi w środowisku sieciocentrycznym, Z. Smutniak (26,30 zł) 2008 r.
Dowodzenie w operacjach antykryzysowych, J. Michniak (17,20 zł) 2005 r.
Dowództwa i stanowiska dowodzenia. Organizacja, rozmieszczanie i przemieszczanie, J.Wołejszo (15,20 zł) 2002 r.
Dydaktyka strategicznego i operacyjnego planowania rozwoju i wykorzystania sił zbrojnych  , M. Kozub, M. Fryc, A. Dawidczyk (27,30 zł) 2009 r.
Dyplomacja wielostronna, A. Ciupiński (26,30 zł) 2003 r.
Działalność bieżąca w SZ RP  A.Juncewicz (16,00) 2011 r.
Działalność dydaktyczno-wychowawcza Akademii Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych w West Point w latach 1802-2002, T.K. Kowalik (31,50 zł) 2008 r.
Działania przeciwrebelianckie w operacjach red.W.Więcek,(30,00zł.) 2011 r.
Działania psychologiczne w konfliktach zbrojnych, A. Nowak (29,20 zł) 2007 r.
Działania sieciocentryczne. Wybrane problemy, J. Kręcikij (12,60 zł) 2008 r.
Działania stabilizacyjne-Aspekty strategiczne.Konflikty.Interwencje.Bezpieczeństwo D.S.Kozerawski (30,00) 2011 r.

 

 

 

E

 

Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, A. Pieczywok (31,00 zł) 2012 r.

 

Edukacja w wyższych szkołach wojskowych, R. Stepień (22,10 zł) 2002 r.
Efektywność zespołu w organizacji, M. Strzoda (26,30 zł) 2006 r.
Elementy analizy decyzyjnej, P. Górny (16,80 zł) 2003 r.
Elementy dowodzenia i koordynacji działań, K. Frącik (17,20 zł) 2009 r.

 

Elementy metodologii badań naukowych, M. Pelc (18,00 zł) 2012 r.
Etapy pośrednie w działaniach taktycznych, D. Majchrzak (18,20 zł) 2007 r.
Euroatlantycka przestrzeń bezpieczeństwa, J. Czaja (31,50 zł) 2005 r.
Europa – kontynent ryzyka? M. Bożek, M. Troszyński (18,90 zł) 2007 r.
Ewolucja dla postępu, W. Michalak (18,90 zł) 2003 r.
Europejska integracja militarna.Sojusze wojskowe XX wieku T.Kośmider,J.Ślipiec,J.Zuziak (20,00) 2011 r.

 

 

 

F

 

Formy i metody szkolenia dowództw wojsk lądowych, J. Wołejszo, K. Krakowski, P. Redziak (20,20 zł) 2005r.                                                  
Funkcjonowanie polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju, L. Elak (22,00 zł) 2010r.
Funkcjonowanie rejonowych baz materiałowych, M. Juszczyk (16,80 zł) 2005 r.

 

 

 

G

 

Generalny Dziekanat Wojska Polskiego w latach 1945-1989, P. Piontek, M. Wesołowski (18,90 zł) 2006 r.
Geografia bezpieczeństwa, Z. Lach, A. Łaszczuk (29,40 zł) 2004 r.
Geopolityka i geostrategia, Z. Lach, J. Skrzyp (33,60 zł) 2007 r.
Globalne i regionalne międzynarodowe organizacje i instytucje lotnicze, R. Szpyra, M. Polkowska (24,20 zł) 2007 r.
Gospodarka finansowa, kontrola finansowa i audyt wewnętrznej jednostki budżetowej, K. Stańczyk (22,10 zł) 2007 r.
Gospodarowanie zasobami majątkowymi, E. Nowak (17,20 zł) 2002 r.
Gotowość systemu bezpieczeństwa narodowego, J. Wojnarowski (25,20 zł) 2010 r.

 

 

 

I

 

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w systemie doskonalenia organów dowodzenia wojsk lądowych, A.Juncewicz (27,00zł) 2010 r. 
Identyfikacja zagrożeń organizacji zhierarchizowanej, M. Wrzosek (26,00 zł) 2010 r.
 
Informacje w obronie powietrznej – potrzeby, wymagania, zagrożenia, Z. Maślak (20,20 zł) 2002 r.
Informatyczne systemy wspomagania zarządzania, J. Janczak (25,00 zł) 2011 r.
Informatyka w zarządzaniu, Zespół autorów (23,00 zł) 2010 r.
Informacje w obronie powietrznej-potrzeby,wymagania,zagrożenia  Z.Maślak (20,20) 2002 r.

 

 

 

K

 

Kierowanie przemieszczaniem wojsk na terytorium kraju, R. Chrobak (24,20 zł) 2008 r.

 

Kierowanie ruchem wojsk lądowych w operacjach, St. Kowalkowski (27,00 zł) 2011 r.

 

Kierownik-dowódca w organizacji, T. Majewski (12,60 zł) 2003 r.

 

Komponent cywilno-wojskowy w operacjach reagowania kryzysowego, L.Elak (24,00 zł) 2011 r.
Kondycja gospodarczo-obronna państwa. Istota i metodyka oceny, S.T. Kurek (16,80 zł) 2007 r.
Konflikty początku XXI w. Użycie sił powietrznych, M. Kozub (24,20 zł) 2007 r.
Koniunktura gospodarki obronnej. Syntetyczne ujęcie modelowe, S.T. Kurek (27,00 zł) 2011r.
Kontrola jako funkcja dowodzenia.Wybrane problemy K.Frącik,S.Wronka (19,00) 2011 r.
Konwencje genewskie 60 lat później, B.Janusz-Pawletta (30,50 zł) 2010 r.
Kształtowanie się i główne kierunki działalności służb wojska II RP w systemie bezpieczeństwa militarnego lat 1921-1927 J.Ślipiec, (48,00) 2011 r.
Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii, A. Antczak (31,50 zł) 2007 r.
Kultura organizacyjna w siłach zbrojnych, M. Cieślarczyk, E. Pomykała (red. naukowa) (15,80 zł) 2003 r.
Kurs doskonalący, A. Bagniewski (26,20 zł) 2005 r.

 

 

 

L

 

Leader Manager Expert, B. Lent (33,00 zł) 2011 r.

 

Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Wyd. 2 poszerzone i uzupełnione, E. Nowak (21,00 zł) 2009 r.

 

Lotnictwo a środowisko naturalne, S. Zajas, D. Ozga (16,00 zł) 2011 r.
Lotnictwo cywilne. Lotnictwo służb porządku publicznego, E. Zabłocki (23,10 zł) 2006 r.
Lotnictwo cywilne. Port lotniczy, szkolenie lotnicze, loty próbne, zasoby obronne lotnictwa cywilnego, E. Zabłocki (30,30 zł) 2009 r.
Lotnictwo marynarki wojennej, Z. Chojnacki (20,20 zł) 2005 r.
Łączność w pododdziale, P. Daniluk (15,20 zł) 2004 r.

 


M
Marketing wojskowej jednostki budżetowej, S. Bartosiewicz, W. Kaźmierczak (18,20 zł) 2007 r.
Matematyka, M. Pelc, M. Juszczyk (26,30 zł) 2003 r.
Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010. Tom 1, P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H.Świeboda (red. naukowa), (35,70 zł) 2010 r.
Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010. Tom 2, P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H.Świeboda (red. naukowa), (47,00 zł) 2011 r.

 

Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, T.3 Red.naukowa: P.Sienkiewicz, M.Marszałek, H.Świeboda (43,00 zł) 2012 r.

 

Metodologiczna tożsamość polemologii- B.Szulc, M.Huzarski (28,00 zł) 2010r.
Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością, P. Sienkiewicz (30,50 zł) 2010 r.
Metody ilościowe w zarządzaniu, M. Pelc, A. Krupa, T. Zieliński (red. naukowa) (23,00 zł) 2011 r.
Metody i treść pracy zespołów funkcjonalnych, N. Prusiński (12,00 zł) 2005 r.
Metody i treść pracy zespołów funkcjonalnych kierownictwa ćwiczenia, Zespół autorów  (30,00 zł) 2010r.
Metody, techniki i narzędzia badawcze, M. Cieślarczyk (13,70 zł) 2006 r.
Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Z. Stachowiak (9,50 zł) 2001 r.
Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń z dowództwami, J. Wołejszo     (18,20 zł) 2005 r.
Metodyka zdobywania wiedzy. Podstawy skutecznego studiowania, S. Smyk     (18,20 zł) 2007 r.
Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, T. Majewski (9,00 zł) 2003 r.
Międzynarodowe działania stabilizacyjne w świetle doświadczeń X zmiany PKW Irak w 2008 roku, D. Kozerawski (27,30 zł) 2010 r.
Międzynarodowe konwencje lotnicze oraz ich zastosowanie – zarys problematyki, M. Polkowska     (14,10 zł) 2004 r.

 

Mniejszości narodowe i etniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, S.Maksimiec (28,00 zł) 2012 r. 
Mobilizacja sił zbrojnych szansą utrzymania bezpieczeństwa Polski, J. Wojnarowski (24,20 zł) 2008 r.
Mobilne węzły łączności związku taktycznego, J. Janczak, M. Frączek (22,10 zł) 2007 r.
Motywowanie studentów – jak poprawić skuteczność nauczycieli i uczelni, A. Nowakowska-Krystman, M. Piotrowska-Trybul, T. Majewski (18,20 zł) 2008 r.
Myślenie operacyjne w sztuce wojennej, A. Czupryński (26,30 zł) 2006 r.

 

 

 

N

 

Nauka Wiedza Mądrość,B.Szulc (18,00 zł) 2011 r.

 

Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, red.naukowa Stanisław Kowalkowski (24,00) 2011 r.

 

Nowa koncepcja strategiczna sojuszu wobec zagrożeń XXI wieku, Zespół autorów (20,00 zł)

 

 

 

O

 

Obrona cywilna III RP, W. Kitler (26,30     zł) 2001 r.
Obrona powietrzna we współczesnych konfliktach zbrojnych. Wietnam (1964-1973), A. Radomyski (27,30 zł) 2005 r.
Obrona przed bronią masowego rażenia, E. Malicki (24,20 zł) 2007 r.
Ocena przeciwnika i prognozowanie zagrożenia w wojskach lądowych, M. Wrzosek (19,20 zł) 2007 r.

 

Ochrona infrastruktury krytycznej, W.Lidwa, W.Krzeszowski,W.Więcek, P.Kamiński (20,00 zł) 2012 r.

 

Od sztuki do polemologii (Studia ofiarowane profesorowi M.Huzarskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin), red. A. Czupryński, A. Polak, (48,00 zł) 2012 r.
Operacje i techniki operacyjne, P. Cieślar (20,00 zł) 2009 r.
Operacje pokojowe ONZ.Struktura.Planowanie M.Marszałek,J.T.Limanowski (31,00)
2011 r.
Operacje reagowania kryzysowego, B. Panek (18,90 zł) 2007 r.
Operacje wojskowe Unii Europejskiej, B. Pacek (27,30 zł) 2010 r.
Organizacja dowodzenia w środowisku sieciocentrycznym, J. Posobiec (25,20 zł) 2008 r.
Organizacja i funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Sobolewski (redakcja) (23,00 zł) 2011r.
Organizacja i funkcjonowanie systemu rozpoznania w działaniach pokojowych, M. Wrzosek (23,20 zł) 2006 r.
Organizacja pracy kierownika w strukturach zhierarchizowanych J.Wołejszo (19,00) 2008 r.
Organizacja pracy taktycznej komórki rozpoznania, M. Wrzosek (20,20 zł) 2003 r.
Organizacja, uzbrojenie, możliwości bojowe i kierunki rozwoju artylerii wojsk lądowych, T. Rubaj (25,20 zł) 2009 r.
Organizacja wsparcia ogniowego w batalionie i kompanii, T. Całkowski (24,00 zł) 2010 r.
Organizacja wsparcia ogniowego w obronie brygady, K. Czajka, T. Całkowski     (21,20 zł) 2008 r.
Organizacja, przemieszczanie i rozmieszczanie stanowisk dowodzenia wojsk lądowych, N. Prusiński, Z. Leśniewski (18,20 zł) 2009 r.
Outsourcing usług w systemie logistycznym Sił Zbrojnych S.Smyk,T.Jałowiec,K.Szeląg (red.naukowa (27,00) 2011 r.

 

O wychowaniu w wojsku,Red. K.Loranty, A.Pieczywok (38,00 zł) 2012 r.

 

 

 

P

 

Paletyzacja i konteneryzacja dostaw amunicji do wojsk, W. Nyszk (18,20 zł); 2009 r.
Perspektywy wykorzystania kształcenia na odległość w wyższym szkolnictwie wojskowym, P.Gawliczek (25,00 zł); 2010 r.
Planowanie, organizowanie i prowadzenie działań rozpoznawczych w operacjach, M. Wrzosek, A. Nowak,  W. Scheffs (25,20 zł); 2009 r.

 

Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym, red.naukowa W.Kitler, (26,00 zł) 2011 r.
Planowanie zadań inżynieryjnych, Kowalkowski, (26,00 zł) 2010r.
Polska w transatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa, M. Kozub    (26,30 zł); 2009 r.
Poczet wybitnych ekonomistów polskich XVIII-XX stulecia, J. Płaczek (13,70 zł); 2005 r.
Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, Zespół autorów (24,20 zł); 2008 r.
Podręcznik dowódcy batalionu wyd. drugie, J. Kręcikij, J. Wołejszo    (36,80 zł); 2007 r.
Podręcznik oficera sztabu, J. Kręcikij, J. Wołejszo, N. Prusiński (redakcja) (31,50 zł); 2009 r.
Podręcznik przeciwlotnika A.Radomyski,K.Dobija (41,00) 2010 r.
Podstawowe zagadnienia zarządzania ruchem lotniczym, T. M. Markiewicz (36,80) 2010 r.
Podstawowe założenia dydaktyki sztuki operacyjnej, J. Zieliński (16,20 zł); 2001 r.
Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Zespół autorów (29,40 zł); 2008 r.
Podstawy dowodzenia, J. Kręcikij, J. Wołejszo (36,80) 2007 r.
Podstawy prawne funkcjonowania międzynarodowej żeglugi powietrznej, M. Polkowska (29,40 zł); 2007 r.
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, S. Sirko (24,20 zł); 2009 r.
Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy pomiędzy NATO i UE, A. Ciupiński (21,00 zł); 2006 r.
Polityczne myślenie a moralność profesjonalisty wojskowego, E. Radvan (12,00 zł); 2004 r.
Polityka bezpieczeństwa Chin w XXI w., J. Buczyński, (24,00 zł) 2011 r.
Polityka wschodnia Unii Europejskiej, A. Legucka (21,00 zł); 2008 r.
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Białorusi, K. Malak (20,00 zł); 2002 r.
Poradnik logistyczny do ćwiczeń i treningów sztabowych W.Nyszk i zespół (28,00) 2008 r.
Poradnik metodyczny autorów prac kwalifikacyjnych, magisterskich, podyplomowych; M. Cieślarczyk (8,40 zł) 2002 r.
Porty morskie w aspekcie przeładunków wojskowych, K. Kubiak, A. Szulczewski (13,00 zł) 2005 r.
Potencjał zagrożeń kryzysowych państw i regionów świata, Z. Lach (33,00 zł) 2010 r.
Potęga NATO w wymiarze ekonomiczno-obronnym, S.T. Kurek (12,60 zł) 2009 r.
Powietrzna sztuka operacyjna, R. Szpyra (17,20 zł) 2001 r.
Praca w terenie na szczeblach taktycznych wg standartów NATO A.Bujak, (12,00) 2007 r.
Praca w terenie na szczeblu taktycznym W.Lidwa (14,00) 2005 r.
Pragmatyka kadrowa w SZ RP, Z. Piątek, L. Jankowiak, R. Szynowski (27,30 zł) 2007 r.
Prakseologiczne aspekty zarządzania we espółczesnych organizacjach publicznych. Tom I i II, W. Kieżun, L. Ciborowski, J. Wołejszo (red. naukowa) (54,60 zł) 2010 r.
Problemy ekonomiczne – ćwiczenia, A. Nowakowska-Krystman (17,20 zł) 2007 r.
Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania kryzysowego wyd. 2 uzupełnione, Z. Piątek (26,30 zł) 2006r.
Proces dowodzenia w batalionie rozpoznawczym, M. Wrzosek (22,20 zł) 2004 r.
Proces oceny elektronicznej w wojskach lądowych, W. Scheffs (26,20 zł) 2007 r.
Proces planowania operacyjnego w NATO, P. Paździorek (26,20 zł) 2009 r.

 

Procesy bezpieczeństwa i znaczenie gospodarcze megawydarzenia EURO 2012, red. B. Lent (23,00zł) 2012 r.
Procesy informacyjne w zarządzaniu organizacją zhierarchizowaną, M.Wrzosek (27,30 zł) 2010 r.

 

Procesy personalne w organizacjach publicznych, S.Sirko, M.Piotrowska-Trybull (22,00 zł) 2012 r.

 

Procesy społeczne i organizacyjne przygotowań megawydarzenia EURO 2012,redakcja B. Lent (21,00 zł) 2011 r.

 

Procesy w organizacji, S Sirko (27,30 zł) 2010 r.

 

Profesjonalna armia w teorii i praktyce-kontekst strategiczny. Koncepcje-zmiany-bezpieczeństwo,Red.D.S.Kozerawski, R.Niedźwiecki (21,00 zł) 2012 r.
Prognoza zagrożenia w nowych uwarunkowaniach międzynarodowych, W. Scheffs (23,20 zł) 2007 r.
Prognozowanie skażeń chemicznych, J. Solarz    (29,40 zł) 2007 r.
Przeciwdziałanie atakom terrorystycznym na lotniskach wojskowych i cywilnych, S. Zajas, A. Glen (15,20 zł) 2005 r.
Przedmiot badań i system pojęć współczesnej sztuki wojennej, A. Czupryński (18,90 zł) 2006 r.
Przedsiębiorczość w rozwoju regionów    A. Nowakowska-Krystman, A. Ignasiak-Szulc, M. Piotrkowska-Trubull, K. Sadowska (27,30 zł) 2009 r.
Przywództwo w praktyce szkolnictwa wojskowego, L. Kanarski (8,40 zł) 2005 r.
Psychospołeczne uwarunkowania zachowań jednostek i grup społecznych w sytuacjach zagrożeń. Wybrane problemy K.Loranty (32,00) 2011 r.

 

Public Management 2012, Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, praca zbiorowa, red. W.Kieżun, J.Wołejszo, S.Sirko (42,00 zł) 2012 r.

 

Public Management 2012, Społeczne aspekty funkcjonowania organizacji publicznych, praca zbiorowa, red. W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (40,00 zł) 2012 r.

 

 

 

 

 

R

 

Rachunkowość. Wykłady z ćwiczeniami, A. Sokołowski, W. Słomiany, B. Białczak (12,10 zł) 2006 r.
Ratownictwo chemiczne. Poradnik, B. Michailiuk, W. Wątor (20,20 zł) 2009 r.
Ratownictwo lotnicze, J. Karpowicz (14,10 zł) 2003 r.
Ratownictwo w III RP, A. Skrabacz (18,90 zł) 2004 r.
Reagowanie kryzysowe w środowisku miejskim. Aspekt militarny, G. Sobolewski (24,20 zł) 2009 r.
Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym, A. Glen (26,30 zł) 2010 r.
Rodzaje i formy ćwiczeń operacyjno-taktycznych prowadzonych w wybranych armiach NATO, J. Wołejszo (15,20 zł) 2003 r.
Rozbudowa fortyfikacyjna terenu w działaniach militarnych, Kawka (30,00 zł) 2010 r.
Rozwój zawodowy kadr.Rozpoznanie i analiza K.Krakowski, J.Wiśniewski, Z.Leśniewski (23,00) 2011 r.

 

 

 

S

 

Samorząd terytorialny w obronie narodowej RP, W. Kitler (31,50 zł) 2005 r.
Sieci komputerowe stanowisk dowodzenia, P. Dela (12,60 zł) 2007 r.
Siły powietrzne, E. Zabłocki (18,20 zł) 2007 r.
Siły powietrzne. Dzień dzisiejszy i wyzwania przyszłości, S. Zajas (29,40 zł) 2009 r.
Siły powietrzne w operacjach ewakuacyjnych M.Marszałek (15,20) 2003 r.
Siły specjalne w kontekście współczesnych zagrożeń, R. Kwećka, M. Gryga    (15,80 zł) 2002r.
Siły zadaniowe w działaniach taktycznych M.Kubiński (25,00) 2010 r.
Siły zbrojne Ukrainy i Białorusi, S. Iwanowski (15,20 zł) 2010 r.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Zespół autorów, (15,80 zł) 2002r.
Służby specjalne w państwie demokratycznym wyd. II, S. Zalewski (15,80 zł) 2005 r.
Stang 6001. Practice book, M. Kosior, J. Lesisz (17,20 zł) 2009 r.
Stanowiska dowodzenia w wojskach lądowych, J.W. Michniak (12,00 zł) 2003 r.
Stolica Apostolska dział integracji europejskiej, J. Czaja (15,80 zł) 2002 r.

 

Strategia.Ewolucja paradygmatu. Konkluzja na XXI wiek, Z. Sabak (20,00 zł) 2012 r.
Strategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa RP do 2020 r., A. Dawidczyk (red. naukowa) (22,00 zł) 2009 r.
Studia operacyjne rejonu operacyjnego, A.Polak (26,30 zł) 2006 r.
Studium przyszłości sił powietrznych. Kierunki rozwoju do 2025 roku, S. Zajas – kierownik zespołu (28,40 zł) 2009 r.
System obronności państwa    J. Wojnarowski (15,20 zł) 2005 r.
System pojęć sztuki operacyjnej i taktyki wojsk lądowych, J. Posobiec (22,00 zł) 2007 r.
System przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, J. Pawłowski (22,20 zł) 2008 r.
System szkolenia oddziałów wojsk lądowych, A. Juncewicz (22,00 zł) 2006 r.
Sytuacja jeńców wojennych w konflikcie iracko-irańskim (1980-1988), K. Słaboń (10,50 zł) 2001 r.
Szkice o laureatach nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 1969-2006, J. Płaczek (16,80 zł) 2006 r.
Szkolenie dowództw wojsk lądowych SZ RP, K. Krakowski (20,00 zł) 2007 r.
Szkolenie i dowodzenie w pododdziałach wojsk lądowych, A. Juncewicz (23,10 zł) 2007 r.
Sztuka operacyjna sił powietrznych, R. Szpyra (21,00 zł) 2007 r.
Sztuka wojenna we współczesnych konfliktach zbrojnych, Zespół autorów (26,30 zł) 2006 r.
Środki dowodzenia, J. Janczak, P. Daniluk (14,10 zł) 2003 r.

 

 

 

T

 

Taktyczny system rozpoznania wojsk lądowych, M. Wrzosek (14,20 zł) 2004 r. 
Taktyka wojsk lądowych, Zespół autorów (31,50 zł) 2010 r.
Techniki zarządzania w organizacji zhierarchizowanej, M. Strzoda (24,20 zł) 2006 r.
Technologia informacyjna w zarządzaniu, J. Janczak, B. Biernacik, G. Pilarski (28,20 zł) 2009 r.

 

Technologia kształcenia w dydaktyce wojskowej, K. Krakowski (25,00 zł) 2012 r.
Teleinformatyka i technika biurowa, J.W. Michniak (28,20 zł) 2009 r.
Teoria grup operacyjnych w polskiej sztuce wojennej okresu międzywojennego, A. Polak (31,50 zł) 2002 r.

 

Teoria i praktyka machanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.Ujęcie instytucjonalne. Z.Stachowiak (45,00 zł) 2012 r.
Teoria i praktyka przywództwa dział wyzwań edukacyjnych, L. Kanarski (25,20 zł) 2002 r.
Terroryzm z wykorzystaniem broni masowego rażenia jako zagrożenie asymetryczne. Formy przeciwdziałania, P. Gawliczek (17,90 zł) 2007 r.
Terroryzm. Rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska, Zespół autorów (27,30 zł) 2006 r.
 
Transformacja instytucjonalno-organizacyjna wojska na progu XXI wieku, W. Chojnacki (20,20 zł) 2004 r.
Transformacja systemów szkolnictwa wojskowego wybranych państw i organizacji międzynarodowych, P. Gawliczek (20,00 zł) 2007 r.
Tworzenie i użycie taktycznych grup bojowych, M. Kubiński (16,20 zł) 2007 r.

 

 

 

U
Udział sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa EURO 2012, Zespół autorów (18,90 zł) 2008r.
Umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny, J. Pawłowski, A. Ciupiński (23,20 zł) 2001 r.
Umowa offsetowa i inne formy udziału państwa w międzynarodowym obrocie gospodarczym, M.H. Koziński (10,50 zł) 2000 r.
Uwarunkowania operacyjne i taktyczne kierowania ruchem wojsk, S. Kowalkowski (23,20 zł) 2008 r.
Użycie lotnictwa i naziemnych sił obrony powietrznej w działaniach reagowania kryzysowego, M.Marszałek (25,20 zł) 2006 r.
Użycie lotnictwa NATO w konflikcie bałkańskim 1992-1995, M. Marszałek (31,50 zł) 2004 r.
Użycie pododdziałów ratownictwa inżynieryjnego w akcjach ratowniczych, S. Kowalkowski (21,00 zł) 2007 r.

 

Użycie wojsk inżynieryjnych w operacjach wsparcia pokoju, P. Cieśla (26,00 zł) 2010 r.

 

 

 

W

 

W Rembertowskiej Alma Mater cz. II, L. Zapała (31,50 zł) 2004 r.
Walczyć po ludzku czyli ochrona praw człowieka, B. Janusz-Pawletta (27,00zł) 2011 r.
Walka elektroniczna w działaniach sieciocentrycznych, W. Scheffs (27,30 zł) 2008 r.

 

Wiedza i innowacje w firmie, J. Bogdanienko (25,00 zł) 2011 r.
Wielokulturowość w organizacji wojskowej, M. Strzoda (14,10 zł) 2007 r.
Wojna a gospodarka. Problemy, myśl, proces przemian, J. Płaczek (18,90 zł) 2008 r.

 

Wojna, konflikt, kryzys, A.Polak, P.Paździorek (22,00 zł) 2011 r.
Wojna Polsko-Rosyjska 1919-1920 i jej międzynarodowe odniesienia, J. Ślipiec, T. Kośmider (red. naukowa) (32,00 zł) 2010 r.

 

Wojny w Zatoce Perskiej.Aspekty operacyjne, J.Joniak.A.Polak (19,00 zł) 2011 r.
Wojska chemiczne w systemie obrony przed bronią masowego rażenia, J. Solarz, E. Malicki, M. Młynarczyk (27,20 zł) 2009 r.
Wojska obrony przeciwlotniczej SZ RP wobec nowych wyzwań militarnych, A. Radomyski (21,00 zł) 2008 r.
Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach i operacjach pokojowych, M. Marszałek, J. Zuziak (red. naukowa) (33,00 zł) 2010 r.
Wojsko Polskie w międzynarodowych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych. Konflikty. Spory. Bezpieczeństwo D.S. Kozerawski (26,00) 2011 r.
Wojsko Polskie w misjach pokojowych w latach 1990-1953, J. Zuziak (29,40 zł) 2008 r.
Wojsko w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych, W. Krzeszowski     (15,20 zł) 2008 r.
Wojsko wobec polskiego października 56, J. Wojtasik, E. Nalepa (31,50 zł) 2002 r.
Wojsko wobec wyzwań współczesnego świata, M. Cieślarczyk, A. Dębska (27,30 zł) 2005 r.
Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa, K. Gąsiorek, W. Kitler (27,30 zł) 2005 r.
Wpływ mega-terroryzmu na strategie bezpieczeństwa państw i organizacji, P. Gawliczek (21,00 zł) 2007 r.
Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, T. Jemioło, A. Dawidczyk (15,80 zł) 2008r.
Wprowadzenie do teorii komunikowania, J. Lipieńska (16,00 zł) 2010 r.
Wsparcie teleinformatyczne dowództw w działaniach wojsk lądowych, Zespół autorów (35,70 zł) 2009 r.
Współczesna sztuka operacyjna, A. Czupryński (28,40 zł) 2008 r.
Współczesne bezpieczeństwo, J. Kaczmarek (23,20 zł) 2008 r.
Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Azji, D. Brążkiewicz, Z. Śliwa (28,00 zł) 2011 r.
Współczesny wymiar funkcjonowania Policji, Z. Piątek, B. Wiśniewski (26,30 zł) 2010 r.
Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej, B. Wiśniewski, Z. Piątek (28,40 zł) 2006 r.
Wybrane aspekty doskonalenia ośrodków decyzyjnych, J. Wołejszo (10,50 zł) 2003 r.
Wybrane aspekty organizowania i kierowania działaniami obronnymi (R. Chrobak, A. Bujak, G. Sobolewski (24,20 zł) 2004 r.
Wybrane aspekty projektowania struktur organizacyjno--funkcjonalnych ośrodków decyzyjnych, J. Wołejszo (18,90 zł) 2002 r.
Wybrane aspekty walki w mieście, G. Sobolewski (23,10 zł) 2006 r.
Wybrane determinanty organizacji systemu dowodzenia brygady obrony terytorialnej, J. Słowik (17,20 zł) 2003 r.
Wybrane problemy finansów publicznych. Finanse wojska    K. Stańczyk (redakcja) (27,30 zł) 2009 r.

 

Wybrane problemy planowania strategii rozwoju zdolności Sił Zbrojnych, M.Kozub, A.Brzozowski, R.Niedźwiecki (23,00 zł) 2012 r.
Wybrane problemy procesu planowania i rozliczania działalności szkoleniowej na szczeblach taktycznych w SZ RP, J. Wołejszo (18,20 zł) 2003 r.
Wybrane problemy prognozowania skażeń, J. Solarz, M. Młynarczyk (25,20 zł) 2009 r.
Wybrane problemy przygotowania i realizacji ćwiczeń działaniach NATO, J. Wołejszo (18,20 zł) 2003 r.
Wybrane problemy walki z terroryzmem międzynarodowym, A. Ciupiński, M. Zając (20,20 zł) 2003 r.
Wybrane problemy współczesnych operacji pokojowych, A. Jóźwiak, Cz. Marcinkowski (18,90 zł) 2002 r.
Wybrane problemy współpracy cywilno-wojskowej na poziomie operacyjnym, B. Panek     (20,20 zł) 2005 r.

 

Wybrane terminy z zakresu dowodzenia i zarządzania, J. Michniak (8,00 zł) 2002 r.

 

Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.Konteksty,zagrożenia,wyzwania. A.Pieczywok(32,00 zł) 2011 r. 
Wybrane zagadnienia obrony wybrzeża w Polsce (1920-2002), A. Polak (16,80 zł) 2002 r.
Wybrane zagadnienia teorii polskiej sztuki wojennej 1918-1939, A. Polak (32,30 zł) 2006 r.
Wyższe szkolnictwo wojskowe w kontekście procesu bolońskiego, P. Gawliczek (27,30 zł) 2008 r.
Wzorce jednostki mocy i energii promieniowania laserowego, J. Owsik (31,50 zł) 2007 r.

 

Z

 

Zabezpieczenie logistyczne batalionu w działaniach taktycznych, S. Smyk (15,20 zł) 2004 r.
Zadania obronne samorządu terytorialnego, Zespół autorów (18,20 zł) 2008 r.
Zadania inżynieryjne batalionu w działaniach taktycznych    W. Kawka (23,10 zł) 2007 r.
Zagrożenia kryzysowe, G. Sobolewski (24,00 zł) 2011 r.
Założenia dla perspektywicznego systemu rozpoznania, A. Nowak (18,20 zł) 2004 r.
Zarys ekonomiki bezpieczeństwa, J. Płaczek – kierownik zespołu (42,00 zł) 2009 r.
Zarys historii lotnictwa, J. Gotowała (30,30 zł) 2003 r.
Zarys podstaw bezpieczeństwa, J.Gryz (17,00 zł) 2010r.
Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym, A. Nowak, W. Scheffs (27,20 zł) 2010 r.
Zarządzanie informacjami w organizacji, M. Strzoda (12,00 zł) 2004 r.
Zarządzanie informacją w sieciach teleinformatycznych, Zespół autorów (24,20 zł) 2010 r.
Zarządzanie instytucjami publicznymi. Teoria i praktyka, J. Wołejszo - kierownik zespołu (29,40 zł) 2009 r.
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego G.Sobolewski, D.Majchrzak (43,00) 2011 r.
Zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożeń niemilitarnych, E. Nowak, W. Kitler, A. Skrabacz, K. Gąsiorek (22,20 zł) 2007 r.
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, E. Nowak (21,00 zł) 2008 r.
Zarządzanie potencjałem społecznym w warunkach globalizacji L.Kościelecki (23,00) 2010 r.

 

Zarządzanie procesami. Praktyczne aspekty, S.Sirko, Z.Hynowski, S.Sobczak (13,00 zł) 2011 r.
Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku usług lotniczych w warunkach silnej konkurencji, A. Radomyski (33,60 zł) 2007 r.
Zarządzanie strategiczne. Analiza strategiczna organizacji, P. Daniluk (14,70    zł) 2008 r.
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek (27,20 zł) 2009 r.
Zarządzanie w sztabach wojskowych, J.W. Michniak (29,40 zł) 2008 r.
Zarządzanie zmianą w organizacji wojskowej, J. Wołejszo (28,40 zł) 2006 r.
Zarządzanie. Koncepcje strategiczne. Metody, P. Daniluk    (16,80 zł) 2008 r.
Zastosowanie symulacji numerycznych w systemie szkolenia SZ RP. Część I, K. Krakowski (25,20 zł) 2009 r.
Zautomatyzowane systemy kontroli ruchu lotniczego i przestrzeni powietrznej, A. Fellner (23,20 zł) 2003 r.

 

 Zbiór materiałów do ćwiczeń z zarządzania strategicznego, A. Radomyski (23,00 zł) 2011 r.

 

Zespoły rozminowania i oczyszczania terenu w operacjach reagowania kryzysowego, W. Kawka    (29,40 zł) 2010 r.
Zespoły zadaniowe w organizacji, M. Strzoda (24,20 zł) 2005 r.
Zgrupowania taktyczne w działaniach innych niż wojna, D. Majchrzak (23,20 zł) 2008 r.
Zgrywanie systemu działań wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP, J. Wołejszo, B. Szulc, K. Krakowski (redakcja), (30,00 zł) 2010 r.
Zgrywanie systemu walki, W. Kieżun, J. Kręcikij, J. Wołejszo (24,20 zł) 2006 r.
Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, M. Huzarski (24,20 zł) 2009 r.
Zwalczanie przeciwnika nieregularnego, W. Więcek (20,20 zł) 2010 r.
Żandarmeria wojskowa – komponent Sił Zbrojnych RP, B. Pacek (21,00 zł) 2007 r.

 

 

 

Zeszyty Naukowe WZiD, OBRONNOŚĆ, Kwartalnik nr 1/2012 (18,00 zł)

 

Zeszyty Naukowe WZiD, OBRONNOŚĆ, Kwartalnik nr 2/2012 (18,00 zł)

 

Zeszyty Doktowanckie WBN, Kwartalnik nr 1/2012, (17,00 zł)

 

Zeszyty Doktowanckie WBN, Kwartalnik nr 2/2012, (20,00 zł)

 

Zeszyty Doktowanckie WBN, Kwartalnik nr 3/2012, (22,00 zł)

 

ZN – Dowodzenie lotnictwem w operacjach wielonarodowych, E. Cieślak (18,90 zł) 2008 r.
ZN - Model Sił Zbrojnych RP 2018, Zespół autorów (26,30 zł) 2009 r.
ZN Nr 2A(71) – Profesjonalizacja sił zbrojnych SZ RP, Zespół autorów (26,30 zł) 2008 r.
ZN Nr 1(70)A - Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa a rozwój sił zbrojnych, Zespół autorów (26,30 zł) 2008 r.
ZN Nr 3A(68) – System dowodzenia w środowisku sieciocentrycznym, Zespół autorów (26,30 zł) 2007 r.
ZN - dodatek - Konsekwencje zamrożenego konfliktu o Nadniestrze dla bezpieczeństwa europejskiego, J. Solak (26,30 zł) 2010 r.
ZN - dodatek - Siły zadaniowe wojsk lądowych w działaniach taktycznych, M. Kubiński     (26,30 zł) 2010 r.

ZN Nr 1(62) 2006, Zespół autorów (26,30 zł) 2006 r.
ZN Nr 1(66) 2007, Zespół autorów (26,30 zł) 2007 r.
ZN Nr 1(70) 2008, Zespół autorów (26,30 zł) 2008 r.
ZN Nr 1(74) 2009, Zespół autorów (26,30 zł) 2009 r.
ZN Nr 1(78) 2010, Zespół autorów (26,30 zł) 2010 r.
ZN Nr 2(63) 2006, Zespół autorów (26,30 zł) 2006 r.
ZN Nr 2(67) 2007, Zespół autorów (26,30 zł) 2007 r.
ZN Nr 2(71) 2008, Zespół autorów (26,30 zł) 2008 r.
ZN Nr 2(75) 2009, Zespół autorów (26,30 zł) 2009 r.
ZN Nr 2(79) 2010, Zespół autorów (26,30 zł) 2010 r.
ZN Nr 3(64) 2006, Zespół autorów (26,30 zł) 2006 r.
ZN Nr 3(68) 2007, Zespół autorów (26,30 zł) 2007 r.
ZN Nr 3(72) 2008, Zespół autorów (26,30 zł) 2008 r.
ZN Nr 3(76) 2009, Zespół autorów (26,30 zł) 2009 r.
ZN Nr3(80) 2010, Zespół autorów (26,30 zł) 2010 r.

 

ZN Nr 4(65) 2006, Zespół autorów (26,30 zł) 2006 r.
ZN Nr 4(69) 2008, Zespół autorów (26,30 zł) 2008 r.
ZN Nr 4(77) 2009, Zespół autorów (26,30 zł) 2009 r.
ZN Nr 4(81) 2010, Zespół autorów (26,30 zł) 2010 r.

 

ZN Nr 1(82)2011 Zespół autorów (26,30 zł) 2011 r.
ZN Nr 2(83)2011 Zespół autorów (40,00 zł)2011 r.

 

ZN Nr 4(85) 2011, Zespoł autorów (26,30 zł)
ZN –Wpółdziałanie cywilno-wojskowe w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa państwa B.Kosowski (23,00) 2011 r.

 

ZN Nr 1(86) 2012, Zespół autorów (28,00 zł)

 

ZN Nr 2(87) 2012, Zespół autorów (30,00 zł)

 

New publications

Prev Next
zarządzanie-logistyczne-w-sytuacjach-kryzysowych-wydanie-ii-poprawione-i-rozszerzone

Eugeniusz NOWAK   ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. Wydanie II poprawione i rozszerzone  ...

natura-bezpieczeństwa-w-perspektywie-personalnej-i-strukturalnej

redakcja: Krzysztof DRABIK   NATURA BEZPIECZEŃSTWA W PERSPEKTYWIE PERSONALNEJ I STRUKTURALNEJ   ISB...

ochrona-prawa-rodziców-do-wychowania-dzieci-zgodnie-z-własnymi-przekonaniami-religijnymi-i-filozoficznymi-w-systemach-edukacji-publicznej-państw-członkowskich-unii-europejskiej

Małgorzata CZURYK   OCHRONA PRAWA RODZICÓW DO WYCHOWANIA DZIECI ZGODNIE Z WŁASNYMI PRZEKONANIAMI RELIGIJNYMI ...

bezpieczeństwo-energetyczne-wyzwaniem-xxi-wieku

Praca zbiorowa pod redakcją naukową: Zbigniew LACH   BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE WYZWANIEM XXI WIEKU &n...

zarządzanie-kompetencjami-pracowników-teoria-i-ćwiczenia

Dorota KUREK Tomasz MAJEWSKI Justyna WYSZECKA   ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW. TEORIA I ĆWICZENI...

obrona-wybrzeża-morskiego-funkcjonalny,-strukturalny-i-mentalny-wymiar-działań-połączonych-materiały-z-konferencji-naukowej

redakcja naukowa: Andrzej POLAK Jacek JONIAK   OBRONA WYBRZEŻA MORSKIEGO. FUNKCJONALNY, STRUKTURALNY I M...

bezpiecze_stwo-informacyjne-wybrane-problemy

Józef JANCZAK Andrzej NOWAK   BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE. WYBRANE PROBLEMY   ISBN: 978-83-7523-216...

nowe-kierunki-w-rozpoznaniu-sz-rp

Waldemar SZEFFS   NOWE KIERUNKI W ROZPOZNANIU SZ RP   ISBN: 978-83-7523-225-7   Rok wydania:...

współczesna-logistyka-wybrane-aspekty

redakcja naukowa: Wojciech NYSZK   WSPÓŁCZESNA LOGISTYKA - WYBRANE ASPEKTY ISBN: 978-83-7523-256-1  ...

public-relations-instytucji-publicznych

Praca zbiorowa pod redakcją naukową: Justyna LIPIŃSKA Grzegorz ROSŁAN   PUBLIC RELATIONS INSTYTUCJI PUBLI...

podstawy-poznawcze-bezpieczeństwa-powietrznego-państwa

Andrzej GLEN   PODSTAWY POZNAWCZE BEZPIECZEŃSTWA POWIETRZNEGO PAŃSTWA   ISBN: 978-83-7523-274-5 &nb...

międzynarodowe-prawo-humanitarne-konfliktów-zbrojnych

  Barbara JANUSZ-PAWLETTA   MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE KONFLIKTÓW ZBROJNYCH   ISBN: 978-83...

nowoczesne-technologie-w-logistyce

Jerzy KUCK   NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W LOGISTYCE   ISBN: 978-83-7523-230-1   Sygnatura AON: 61...